TYTUŁ SZKOLENIA

Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Informacja o podstawowych aktach prawa oświatowego obejmujących uregulowania dot.edukacji uchodźców i dzieci cudzoziemskich. Trauma, stres:mechanizm powstawania, objawy możliwych zaburzeń u osób doświadczonych tym przeżyciem.Rozwiązania organizacyjne,metodyczne i inne:prezentacja doświadczeń w zakresie: diagnostyki potrzeb,form pomocy,działań wychowawczych,sposobów dostosowania i metod pracy.Materiały metodyczne,przykłady dobrych praktyk,publikacje dostępne w internecie.
OBSZAR TEMATYCZNY Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
ADRESAT zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 70 zł
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Jeleniej Górze, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.00-16.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2024-04-23
Jelenia Góra
Baeck-Kamińska Katarzyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: