TYTUŁ SZKOLENIA

Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży jako założenie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Postępowanie diagnostyczne w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.Zasady rzetelnej diagnozy i wnioskowania:od koncepcji badania do formułowania wniosków, rekomendacji i działania.Program wychowawczo-profilaktyczny jako elastyczne spojrzenie na cele wychowania i profilaktyki w szkole.Adekwatny do potrzeb uczniów program wychowawczo-profilaktyczny jako holistyczne podejście do kształtowania postaw uczniów oraz do wspomagania wychowawczej roli rodziny.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Jeleniej Górze, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
Baeck-Kamińska Katarzyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: