TYTUŁ SZKOLENIA

Ocenianie, które wspiera i rozwija potencjał uczniów (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Prawo oświatowe o ocenianiu:ocenianie wspierające,informacja zwrotna,ocena koleżeńska,samoocena.Formułowanie wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem taksonomii celów w obszarze sfery poznawczej,emocjonalnej oraz psychomotorycznej.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów.Podmiotowość ucznia w procesie oceniania.Różne formy oceniania postępów uczniów i wskazywania im drogi rozwoju.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Jeleniej Górze, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
Baeck-Kamińska Katarzyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: