TYTUŁ SZKOLENIA

Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Informacja o podstawowych aktach prawa oświatowego obejmujących uregulowania dot.edukacji uchodźców i dzieci cudzoziemskich. Trauma, stres:mechanizm powstawania, objawy możliwych zaburzeń u osób doświadczonych tym przeżyciem.Rozwiązania organizacyjne,metodyczne i inne:prezentacja doświadczeń w zakresie: diagnostyki potrzeb,form pomocy,działań wychowawczych,sposobów dostosowania i metod pracy.Materiały metodyczne,przykłady dobrych praktyk,publikacje dostępne w internecie.
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i opieka
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Jeleniej Górze, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
Baeck-Kamińska Katarzyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: