TYTUŁ SZKOLENIA

Edukacja włączająca (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Wymiary dostępności edukacji.Ocena funkcjonalna i jej wymiar.Planowanie wsparcia w oparciu o wyniki oceny funkcjonalne.Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi: zasady UDL,dostosowanie, metodyka tekstu łatwego do czytania (ETR).Modyfikacja stosowanych programów nauczania do potrzeb klasy ze zróżnicowanymi potrzebami uczniów.Wykorzystanie zasobów Zintegrowane Platformy Edukaccyjnej.
OBSZAR TEMATYCZNY Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Jeleniej Górze, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Jelenia Góra
Baeck-Kamińska Katarzyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: