TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć: Promocja zdrowia w edukacji (Sieć współpracy i samokształcenia) (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Model sieci współpracy nauczycieli. Diagnoza potrzeb. Sformułowanie celów i zadań.Opracowanie kontraktu współpracy w ramach SIECI. Koncepcja Szkoły Promujacej Zdrowie.
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i opieka
ADRESAT szkolni Koordynatorzy i Dyrektorzy Szkoły Promujacej Zdrowie
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 16
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 17.00-18.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2024-02-21
Legnica
Tkaczyk Urszula
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: