TYTUŁ SZKOLENIA

Jak reagować na cyberprzemoc? (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska. Szkolny system zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc . Cyberprzemoc – aspekty prawne i psychologiczne.
OBSZAR TEMATYCZNY Rozwój zawodowy nauczyciela
ADRESAT nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
TYP SZKOLENIA seminarium
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.45-18.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2024-03-13
Legnica
Tarkowska Marta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: