TYTUŁ SZKOLENIA

Aktualne regulacje prawne w oświacie oraz ich konsekwencje - hybrydowa organizacja pracy szkoły (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Rola i znaczenie zarządzania czasem własnym. Bariery dobrego wykorzystania czasu. Wyznaczanie i realizacja celów wykładnią do lepszej organizacji dnia. Planowanie jako efektywne zarządzanie sobą w czasie.
OBSZAR TEMATYCZNY Rozwój zawodowy nauczyciela
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: