TYTUŁ SZKOLENIA

Formalno-prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej związane z nowymi zjawiskami szkolnymi (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Podstawy prawne organizacji wycieczek szkolnych. Zasady organizacji wycieczek. Dokumentacja wycieczki szkolnej. Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli podczas wycieczki, organizowanej przez szkołę lub placówkę oświatową - zwłaszcza w warunkach rygoru sanitarnego.
OBSZAR TEMATYCZNY Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: