TYTUŁ SZKOLENIA

Odpowiedrezialność dyscyplinarna nauczycieli - po ostatnich zmianach w Karcie Nauczyciela (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Normy prawne regulujące ocenę pracy nauczycieli - zmienione uwarunkowania prawne zewnętrzne i wewnętrzne - zwłaszcza w sytuacji pracy zdalnewj. Tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli. Kryteria i wskaźniki dokonywania oceny pracy nauczycieli. Obszary aktywności zawodowej nauczyciela a nowe kryteria oceny jego pracy - w tym formuła zdalnego realizowania podstawowych obowiązków. Podstawowe źródła informacji o pracy nauczyciela. Tryb odwoławczy, terminy, skład komisji i procedura postępowania.
OBSZAR TEMATYCZNY Zarządzanie oświatą
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: