TYTUŁ SZKOLENIA

Zmiany w Karcie Nauczyciela i ich praktyczne konsekwencje w pragmatyce zawodowej nauczycieli (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Nowa podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podstawowe zadania nauczycieli i wynikające z pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwłaszcza te związane z praca zdalną.Podstawowe procedury dotyczące uruchamiania działań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze szczególnym uwzględnieniem konsultacji indywidualnych. Prawidłowe dokumentowanie działań realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja priorytetów ministerialnych.
OBSZAR TEMATYCZNY Zarządzanie oświatą
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: