TYTUŁ SZKOLENIA

Nowe zasady oceny pracy nauczyciela w praktyce szkolnej (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Nowa podstawa prawna awansu zawodowego nauczycieli. Nowe wymagania kwalifikacyjne na dany stopień awansu zawodowego nauczyciela. Żródła informacji niezbędnych do opracowania planu rozwoju zawodowego. Zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Dobór zadań do założeń planu rozwoju zawodowego. Opracowywanie sprawozdania z realizacji stażu. Prawidłowe przygotowanie wniosku do komisji. Występowanie przed komisją ds. awansu zawodowego nauczycieli.
OBSZAR TEMATYCZNY Zarządzanie oświatą
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: