TYTUŁ SZKOLENIA

Lider wspierania uzdolnień w szkole/placówce (zdalne)

OPIS SZKOLENIA W kręgu definicji: zdolności, uzdolnienia, uzdolnienia twórcze. Modele pracy z uczniem uzdolnionym. charakterystyka ucznia uzdolnionego. Strategie, formy i metody pracy z uczniem uzdolnionym. Indywidualny program nauki i indywidualny tok nauki jako sposoby wspierania ucznia uzdolnionego. Poznawczy, emocjonalny, społeczny, fizyczny i moralny rozwój ucznia uzdolnionego. Coaching w pracy z uczniem uzdolnionym. Wspieranie uzdolnień a doradztwo zawodowe.Idea Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień i Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Postępowanie akredytacyjne - wskaźniki szkoły wspierającej uzdolnienia. Jak tworzyć szkolny program rozwijania zaintereowań i wspierania uzdolnień. Identyfikacja i diagnoza uzdolnień. Rola szkolnego lidera wspierania uzdolnień i innych podmiotów na rzecz realizacji programu. Współpraca szkół wspierających uzdolnienia z środowiskiem lokalnym. Działania promocyjne szkół należących do DSSWU. Ewaluacja programu jako podstawa do jego modyfikacji.
OBSZAR TEMATYCZNY Rozwój zawodowy nauczyciela
ADRESAT zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA kurs doskonalący
ILOŚĆ GODZIN 40
CENA (PLN) 1400 zł
LOKALIZACJA
Wałbrzych: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Wałbrzychu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE pierwsze spotkanie godz. 16.00-19.00 . Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2023-11-09
Wałbrzych
Pac-Marcinkowska Krystyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: