TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Planowanie zadań na rok szkolny 2023/2024 oraz ewaluacja osiągnięć nauczyciela i uczniów. Elementy nauczania i oceniania kształtującego w pracy z uczniem. Analiza i interpretacja wybranych tekstów kultury - wymiana doświadczeń. Wychowanie do wartości na lekcjach języka polskiego - przykłady dobrych praktyk. Potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia własnego warsztatu pracy.
OBSZAR TEMATYCZNY Rozwój zawodowy nauczyciela
ADRESAT zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wałbrzych: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Wałbrzychu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 16.00 - 18.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2023-11-22
Wałbrzych
Chojda-Ozga Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: