TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Podstawa programowa nauczania matematyki a wymagania na egzaminy zewnętrzne w 2024 roku. Metody aktywizujace na lekcji matematyki.Praca z uczniem z SPE: zdolnym (w tym konkursy, olimpiady) mającym trudności w nauce,dostosowanie wymagań edukacyjnych. Wykorzystanie materiałów dydaktycznych i narzędzi wspomagających. Adaptacja zadań i treści matematycznych do potrzeb ucznia. Zastosowanie praktycznej strategii nauczania, takich jak wizualizacje, manipulacje czy modele matematyczne. Matematyka w Laboratoriach Przyszłości Praktyczne przykłady zastosowań matematyki Przykłady zadań, które można rozwiązać różnymi sposobami i na których można doskonalić różne kompetencje. Sztuczna Inteligencja na lekcji matematyki i w pracy nauczyciela. Podsumowanie sieci współpracy.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT zainteresowani nauczyciele matematyki szkół podstawowych
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wałbrzych: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Wałbrzychu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 16:30 - 18:00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2024-04-17
Wałbrzych
Ogiegło Agnieszka
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: