TYTUŁ SZKOLENIA

Zmiany w przepisach prawa oświatowego w 2023 r.

OPIS SZKOLENIA Nowelizacja Karty Nauczyciela w 2023 r. Zmiany we wzorach świadectw i arkuszy. Nowe podstawy programowe. Nauczanie indywidulane w formie zdalnej. Papierowe legitymacje do 2024 r. Koniec epidemii – konsekwencje. Zmiany w księgach wychowanków. Dotacej na podręczniki. Nowe wymogi klasyfikacyjne dla nauczycieli szkół muzycznych. Inne zmiany w przepisach prawa oświatowego.
OBSZAR TEMATYCZNY Zarządzanie oświatą
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 105 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. . Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2023-09
Wrocław
Mangold Robert
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: