TYTUŁ SZKOLENIA

Ocenianie wewnątrzszkolne w prawie i praktyce (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Ocenianie ucznia w świetle przepisów prawa i regulacje wewnątrzszkolne. Dostosowywanie wymagań a ocenianie. Wpływ oceny na efektywny rozwój ucznia. Oceniania ucznia z uwzględnieniem potrzeb ucznia i szkoły. Przykłady dobrych praktyk. Błędy i konkluzje związane z ocenianiem.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Wrocław
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: