TYTUŁ SZKOLENIA

Bezpieczeństwo cyfrowe w szkołach (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Jak chronić dzieci przed nadmiernym korzystaniem z Internetu oraz dostępem do treści: szkodliwych, niepożądanych i nielegalnych publikowanych w Internecie. Krytyczny odbiór treści zamieszczonych w Internecie i ocena ich wiarygodności. Cyberprzemoc, naruszenia prywatności i seksting. Jakie są zagrożenia i jak chronić bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online.
OBSZAR TEMATYCZNY Technologie IT, robotyka
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Wrocław
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: