TYTUŁ SZKOLENIA

Jak oceniać ucznia? Szkolenie zgodne z celem polityki oświatowej 2023/2024 (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA 1. Prawo oswiatowe a ocenianie uczniów. 2. Wewnątrzszkolny system oceniania. 3. Jak oceniać zgodnie z prawem? 4. Dyrektor i jego nadzór pedagogiczny. 5. Prawa rodziców i uczniów a ocenianie. 6. Organ nadzoru i ocenianinie.
OBSZAR TEMATYCZNY Rozwój zawodowy nauczyciela
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Wrocław
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Mangold Robert
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: