TYTUŁ SZKOLENIA

Bezpieczeństwo cyfrowe w sieci - zagrożenia i procedury postępowania w szkole (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Definicje cyberzagrożeń i przykłady. Jak zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe w edukacji. Interwencja - gdzie szukać pomocy. Procedury postępowania w przypadku ujawnienia zdarzeń o charakterze cyberprzemocy. Przykładowe procedury w szkole.
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i opieka
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Wrocław
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Nadolska Sylwia
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: