TYTUŁ SZKOLENIA

Aktywne Laboratoria Przyszłości: twórczość, programowanie, kreatywne projektowanie (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024. Założenia programu Laboratoria Przyszłości https://www.gov.pl/web/laboratoria Pomoce projektowe, zestawy konstrukcyjne, plansze inetraktywne z róznych dziedzin zgodnie z podstawą programową w Laboratoriach Przyszłości. Robotyka w szkole kształci kompetencje STEM uczniów. Technologia 3D w szkole kształci kompetencje STEM uczniów. Jak najlepiej wykorzystać wirtualną rzeczywistość szkole. Zestawy VR i treści dostosowane do programu nauczania dla szkół podstawowych i średnich. Laboratoria Przyszłości sprzyjają rozwoju kompetencji nauczycieli i uczniów. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
OBSZAR TEMATYCZNY Technologie IT, robotyka
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Wrocław
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: