TYTUŁ SZKOLENIA

The Solar System – scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej

OPIS SZKOLENIA Jak stworzyć autorski scenariusz lekcji języka angielskiego dla uczniów szkoły ponadpodstawowej oparty w całości na zasobach Internetu oraz wykorzystujący narzędzia TIK. Zaprezentowany scenariusz jest przeznaczony do realizacji w klasach realizujących podstawę programową w wariancie III.1.R (kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej – kształcenie w zakresie rozszerzonym).
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA
ADRESAT zainteresowani nauczyciele języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej
TYP SZKOLENIA seminarium
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław:
DODATKOWE INFORMACJE 21.09.2023 16:00-17:30 Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42-44
WYBIERZ TERMIN
2023-09-21
Wrocław
Kaczmarska Joanna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: