TYTUŁ SZKOLENIA

Jak współpracować z trudnym rodzicem

OPIS SZKOLENIA Trudne zachowania rodziców w rozmowach z nauczycielem. Zasady rozmowy z „trudnym rodzicem”. Pozytywna komunikacja i współpraca między szkołą a rodzicami. Zwiększenie aktywności rodziców. Wielopłaszczyznowa współpraca rodziców ze szkołą. Ułatwiona praca dydaktyczna i wychowawcza – rodzic sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Skuteczniejsze egzekwowanie przyjętych reguł („wspólny front” z rodzicami).
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i opieka
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Legnica
Janowska Maria
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: