TYTUŁ SZKOLENIA

Aspekty bezpieczeństwa w szkole

OPIS SZKOLENIA Poznanie podstawowych praw i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Podstawowa dokumentacja występująca na terenie szkoły związana z bezpieczeństwem pracy. Zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania komunikacyjnego oraz dotyczące udzielania pierwszej pomocy.
OBSZAR TEMATYCZNY Zarządzanie oświatą
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Legnica
Janowska Maria
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: