TYTUŁ SZKOLENIA

Zasady etyki zawodowej nauczyciela we współczesnej szkole.

OPIS SZKOLENIA Definicja etyki, moralności i etyki zawodowej. Zasady etyczne zawodu nauczyciela wynikające z przepisów prawa. Kodeks etyki nauczyciela. Obowiązek i odpowiedzialność, a godność i moralność. Autorytet nauczyciela w perspektywie pedagogicznej i psychologicznej.
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i opieka
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Legnica
Janowska Maria
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: