TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu aktywności fizycznej uczniów

OPIS SZKOLENIA 1. Nauczyciel zna aplikacje, strony internetowe wspierające aktywność fizyczną uczniów. 2. Nauczyciel potrafi zaprogramować wycieczkę za pomocą mapy turystycznej. 3. Nauczyciel zna gry i zabawy z piłkami Edubal na lekcji. 1. Aplikacje, strony internetowe wspomagające rozwijanie aktywności fizycznej w trakcie i poza lekcjami. 28.09.2023 godz. 16.00 – 17.30 2. Turystyka piesza i rowerowa czyli propozycje działań aktywizujących uczniów poza lekcjami. 12.10.2023 godz. 16.00 – 17.30 3. Projekty i programy ogólnopolskie oraz dolnośląskie aktywizujące uczniów: WF z AWF oraz Szkolnego Związku Sportowego - DOLNY ŚLĄSK 26.10.2023 godz. 16.00 – 17.30 4. Gry i zabawy z piłkami EDUBAL 09.11.2023 godz. 16.00 – 17.30 5. Aktywność fizyczna zimą oraz propozycje organizacji imprez sportowych dla całej szkoły np. „Mikołajki na sportowo” 23.11.2023 godz. 16.00 – 17.30
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Nauczyciele świetlic, nauczania wczesnoszkolnego, wychowania fizycznego oraz zainteresowanych tematyką aktywności fizycznej
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław:
DODATKOWE INFORMACJE 28.09.2023 16:00-17:30 12.10.2023 godz. 16.00 – 17.30 26.10.2023 godz. 16.00 – 17.30 09.11.2023 godz. 16.00 – 17.30 23.11.2023 godz. 16.00 – 17.30
WYBIERZ TERMIN
2023-09-28
Wrocław
Nadolska Sylwia
Schneider Grażyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: