TYTUŁ SZKOLENIA

Dyskalkulia i inne trudności w uczeniu się matematyki ( zdalne )

OPIS SZKOLENIA Pojęcie dyskalkulii rozwojowej. Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki. Klasyfikacja dyskalkulii i terminologia: dyskalkulia, anakulia, oligokalkulia i inne. Dyskalkulia a dysleksja. Narzędzia diagnostyczne w praktyce nauczycielskiej. Analiza opinii PPP. Dostosowywanie wymagań i warunków do nauki. Rola zabawy, gier i eksperymentów w pracy z uczniami z dyskalkulią. Praktyczne przykłady pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach matematyki.
OBSZAR TEMATYCZNY Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
ADRESAT Nauczyciele matematyki szkół podstawowych i zainteresowani nauczyciel szkół ponadpodstawowych
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 280 zł
LOKALIZACJA
Wrocław:
Wrocław(gr.2):
DODATKOWE INFORMACJE 29.11.2023 30.11.2023 30.05.2024 I 06.06.2024 16:00-19:00
WYBIERZ TERMIN
2023-11-29
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
2024-05-30
Wrocław(gr.2)
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: