TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli historii

OPIS SZKOLENIA 1. Zło dobrem zwyciężaj - Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Przygotowanie i wykorzystanie wystawy historycznej na lekcji historii. 2. Chłopaki z AK - Armia Krajowa i jej etos. Świadek historii na lekcji historii. 3. Kto ratuje jedno życie- Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Teki edukacyjne na lekcji historii. 4. Za wolność naszą i waszą - Polskie Siły Zbrojne w czasie II wojny światowej. Infografiki historyczne na lekcji historii. 5. Z ziemi włoskiej do Polski – żołnierze 2 Korpusu Polskiego na Dolnym Śląsku. Analiza materiałów źródłowych na lekcji historii.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA
ADRESAT nauczyciele historii, historii i teraźniejszości, wiedzy o społeczeństwie
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław:
DODATKOWE INFORMACJE 07.12.2023, g. 13:00 29.01.2023 g. 13:00 26.02.2023 g. 12:00 25.03.2024 g. 13:00 22.04.2024 g. 12:00 Stacjonarnie - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42-44
WYBIERZ TERMIN
2024-04-22
Wrocław
Rudnicki Jerzy
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: