TYTUŁ SZKOLENIA

Jak wspierać ucznia z objawami psychosomatycznymi wynikającymi z zaburzeń lękowych, depresyjne i innych?

OPIS SZKOLENIA Zaburzenia lękowe - definicja i objawy.Uczeń obawiający się nauczyciela i nauczanego przedmiotu - sytuacje, którycz nie należy ignorować. Metody obserwacji ucznia z zaburzeniami lękowymi - narzędzia. Anonimowa ankieta badzająca poziom poczucia bezpieczeństwa uczniów.Depresja - definicja i objawy.Pogorszony nastrój czy depresja?Uczeń osamotniony - wskazówki do pracy z dzieckiem. Maski depresji - na co zwracać uwagę, by jej nie przeoczyć.Rozpoznanie młodzieńczej depresji utajonej.
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i opieka
ADRESAT Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 96 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.00-17.00.
WYBIERZ TERMIN
2024-01-25
Wrocław
Gajos Agata
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: