TYTUŁ SZKOLENIA

Zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Bouling i cyberprzemoc.

OPIS SZKOLENIA Cyberprzemoc, bouling, przemoc rówieśnicza - przyczyny, formy, objawy i skutki dla ofiar i sprawców. Jak przeciwdziałać i reagować - rozwiązania systemowe przeciw przemocy. Uczeń nękany w mediach społecznościowych - procedura przeprowadzenia interwencji. Prawne konsekwencje przemocy (w tym cyberprzemocy).
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i opieka
ADRESAT Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 96 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.00-17.00.
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Gajos Agata
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: