TYTUŁ SZKOLENIA

Jak przeciwdziałać i reagować na krzywdzenie dzieci - przemoc rówieśnicza (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Cyberprzemoc, bouling, przemoc rówieśnicza - przyczyny, formy i objawy, skutki dla ofiar i sprawców. jak przeciwdziałać i reagować- rozwiązania systemowe przeciw przemocy. Uczeń nękany w mediach społecznościowych - procedura przeprowadzenia interwencji. Prawne konsekwencje przemocy oraz cyberprzemocy.
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i opieka
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 0
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Gajos Agata
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: