TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli :Standardy Ochrony Małoletnich

OPIS SZKOLENIA 1.Standardy ochrony małoletnich – obowiązki dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 2.Rozpoznawanie zachowań krzywdzących dzieci i komunikacja w sytuacji kryzysowej. 3.Procedury \\\\\\\\\\\\\\\'Niebieska Karta\\\\\\\\\\\\\\\" - obowiązki koordynatora w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław:
DODATKOWE INFORMACJE 06.02.2024 07.02.2024 08.02.2024 g, 16:00-17:30 Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2024-02-06
Wrocław
Nadolska Sylwia
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: