TYTUŁ SZKOLENIA

Nauczyciel to zawód z pasją. Skauting i survival w pracy wychowawczej (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Praca metodą harcerską poprzez pozytywność - harcerskie wychowanie polega na budowaniu dobra, rozbudzaniu w człowieku jego zdolności, odkrywaniu zalet, indywidualność - harcerskie wychowanie jest ukierunkowane na jednostkę, na jej rozwój osobisty, wzajemność oddziaływań - partnerstwo członków ruchu, gdzie wszyscy są zarówno wychowawcami, jak i wychowankami; dobrowolność i świadomość celów - każdy członek organizacji samodzielnie wyraża chęć kierowania się w życiu harcerskimi zasadami i przynależności do organizacji; pośredniość - podejmowane przez działania służą realizacji celów wychowawczych, atrakcyjne, społecznie pożyteczne, naturalność - polegająca na przystosowaniu wszystkich podejmowanych działań do potrzeb i możliwości harcerskiego zespołu
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i opieka
ADRESAT kadra kierownicza, zaintersowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Spotkania 1 (30.01), 2 (20.02), 3 (19.03), 4 (23.04) w formie zdalnej na platformie MS – Teams; spotkanie 5 (21.05) - stacjonarne (uwaga - przyjazd uczestników sieci na koszt własny) w DODN – filia Jelenia Góra/ gra terenowa z instruktorami ZHP godz. 16.00 - 18.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams
WYBIERZ TERMIN
2024-03-19
Wrocław
Horyń Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: