TYTUŁ SZKOLENIA

Kształtowanie umiejętności społecznych poprzez aktywność plastyczną (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Budowanie relacji w zespole z wykorzystaniem komunikacji pozawerbalnej. Warsztaty arteterapeutyczne z zastosowaniem różnych technik plastycznych integrujących zespół. Wypracowywanie umiejętności społecznych uczniów poprzez ekspresję plastyczną.
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i opieka
ADRESAT nauczyciele wychowawcy, nauczyciele plastyki, zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 105 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław(gr.2):
DODATKOWE INFORMACJE godz. 16.00- 18.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams. 2024-02-20, godz. 16.30 - 19.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2024-02-01
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
2024-02-20
Wrocław(gr.2)
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: