TYTUŁ SZKOLENIA

Trening uważności warsztaty rozwijające koncentrację uczniów z wykorzystaniem aktywności plastycznej (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności koncentracji uczniów. Ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne wypracowujące bycie tu i teraz.Sposoby radzenia sobie z czynnościami zastępczymi będącymi strategiami odwracania uwagi. Ekspresja plastyczna wspierająca samoakceptację ucznia.
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i opieka
ADRESAT nauczyciele wychowawcy, nauczyciele plastyki, zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 105 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław(gr.2):
Wrocław(gr.3):
DODATKOWE INFORMACJE godz. 16.00 - 18.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams. 2024-03-26, godz. 16.30 - 19.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams. 16.04.2024 godz. 16.30 - 19.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2024-03-14
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
2024-03-26
Wrocław(gr.2)
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
2024-04-16
Wrocław(gr.3)
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: