TYTUŁ SZKOLENIA

Budowanie poczucia sprawczości - warsztaty arteterapeutyczne (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Wspieranie rozwoju podopiecznych - poszukiwanie mocnych stron ucznia z wykorzystaniem aktywności plastycznej. Warsztaty z elementami artetrapii: autorefleksja i wizualizacja emocji i myśli. Próba zdefiniowania tego, co jest ważne, swoich dążeń i budowanie świata wartości. Poszukiwanie miejsca w grupie i kształtowanie poczucia sprawstwa oraz samokontroli.
OBSZAR TEMATYCZNY Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
ADRESAT nauczyciele wychowawcy, nauczyciele plastyki, wychowawcy świetlicy, zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 105 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław(gr.2):
DODATKOWE INFORMACJE godz. 16.00- 18.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams. 2024-04-25, godz. 16.30-19.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2024-04-09
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
2024-04-25
Wrocław(gr.2)
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: