TYTUŁ SZKOLENIA

Arteterapia jako wsparcie nauczyciela wychowawcy (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Doskonalenie warsztatu nauczyciela wychowawcy wspierającego harmonijny rozwój podopiecznych poprzez działania arteterapeutyczne. Sztuka jako pomost światów - wewnętrznego i zewnętrznego. Wykorzystanie procesu twórczego w rozwiązywaniu konfliktów i problemów, rozwijaniu interpersonalnych umiejętności, w zmniejszajaniu stresu i wzmacnianiu pozytywnej samooceny uczniów oraz ich sprawczości. Wymiana doświadczeń.
OBSZAR TEMATYCZNY Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
ADRESAT nauczyciele wychowawcy, nauczyciele plastyki, zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Terminy spotkań: 2024-02-05; 2024-03-04; 2024-04-10; 2024-05-14. Godz. 15.30 - 17.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2024-03-04
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: