TYTUŁ SZKOLENIA

Kompetencje kluczowe rowijane przez działania i edukację plastyczną (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Działania plastyczne jako element wspierający harmonijny rozwój podopiecznych. Inicjowanie aktywności ucznia rozwijającej myślenie kreatywne. Rola przedmiotów artystycznych w podnoszeniu odpowiedzialności za proces uczenia się: poszukiwanie rozwiązań, planowanie i działanie, wzmacnianie poczucia sprawczości. Kształtowanie kompetencji kluczowych realizowanych poprzez działalność artystyczną.
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i opieka
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: