TYTUŁ SZKOLENIA

Wsparcie ucznia w procesie edukacji poprzez działania plastyczne (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Rozwijanie wyobraźni ucznia z zastosowaniem myślenia metaforycznego. Trennig kreatywności: twórcza rozgrzewka, myślenie pytajne i formułowanie problemów, myślenie kombinacyjne i łączenie różnych idei, transformacje, twórcze rozwiązywanie problemów. Rola kreatywnego myślenia w naukach ścisłych.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: