TYTUŁ SZKOLENIA

Arteterapia jako wsparcie nauczyciela wychowawcy (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Arteterapia jako element wsparcia w pracy wychowawcy. Techniki relaksacyjne i ich rola w efektywności procesu uczenia się. Propozycje prostych ćwiczeń rozładowujących napięcie emocjonalne ucznia. Warsztaty arteterapeutyczne wykorzystujące środki artystyczne i proces twórczy w budowaniu u ucznia poczucia własnej wartości - poznawania mocnych stron, dążeń i brania za nie odpowiedzialności. Funkcja regulacyjna arteterapii - od akceptacji i zrozumienia swojego ja do realizacji swoich celów i potrzeb.
OBSZAR TEMATYCZNY Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: