TYTUŁ SZKOLENIA

Metoda narracyjna (storytelling) w nauczaniu języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

OPIS SZKOLENIA Storytelling – definicja. Kryteria wyboru historii, sposoby dostosowania materiału językowego do możliwości i umiejętności dzieci. Techniki w metodzie narracyjnej: czytanie, opowiadanie, stosowanie rekwizytów, włączanie dzieci w opowiadanie historii. Metoda narracyjna a rozwijanie receptywnych i produktywnych sprawności językowych – przykłady technik. Wskazówki praktyczne.
OBSZAR TEMATYCZNY Języki obce
ADRESAT warsztat
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) 225 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław(gr.2):
Wrocław(gr.3):
DODATKOWE INFORMACJE godz. 9.00-13.15.
WYBIERZ TERMIN
2024-03-23
Wrocław
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
2024-05-25
Wrocław(gr.2)
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
2024-06-29
Wrocław(gr.3)
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: