TYTUŁ SZKOLENIA

Dobrostan psychiczny nauczyciela - trudności, kryzysy, potrzeby (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Zdrowie psychiczne: normy i symptomy kryzysu, zaburzenia i choroby. Przegląd doświadczanych trudności. Diagnoza i postępowanie. Pierwsza pomoc.Wypalenie zawodowe nauczycielek i nauczycieli - Przyczyny, fazy i objawy wypalenia zawodowego. Strategie radzenia sobie z wypaleniem zawodowym. Współdziałanie i wsparcie w sytuacji kryzysowej. Jak zadbać o swój dobrostan? Wiosna tuż, tuż
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT Nauczyciele zainteresowani tematyką
TYP SZKOLENIA konferencja
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.00-16.30. platforma Clickmeeting
WYBIERZ TERMIN
2024-03-13
Wrocław
Żochowska Małgorzata
Kobzarska-Bar Barbara
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: