TYTUŁ SZKOLENIA

Elementy oceniania kształtującego w nauczaniu języka obcego nowożytnego w ośmioletniej szkole podstawowej

OPIS SZKOLENIA Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych w ośmioletniej szkole podstawowej. Autonomia ucznia, samoocena, ocena koleżeńska, informacja zwrotna – diagnoza nieformalna i formalna.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Języki obce
ADRESAT Nauczyciele języków obcych w szkole podstawowej
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) 50,00
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE 03.12.2019 - g. 14.45-19.00
WYBIERZ TERMIN
2019-12-03
Wrocław
Czajkowska-Prokop Sabina,Kaczmarska Joanna
Logowanie / Rejestracja