TYTUŁ SZKOLENIA

Podstawa programowa kształcenia w zawodach (reforma 2017) a egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

OPIS SZKOLENIA Normy prawa w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie. Budowa podstawy programowej kształcenia zawodowego. Zapisy efektów kształcenia w kwalifikacji w zawodzie. Przełożenie efektów kształcenia, wynikających z podstawy programowej na zadania egzaminacyjne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
OBSZAR TEMATYCZNY 6-Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
ADRESAT Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek kształcących w zawodach, nauczyciele zainteresowani problematyką szkolenia, w tym dyrektorzy szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko oraz nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) 100,00
LOKALIZACJA
Wałbrzych: DODN Filia w Wałbrzychu, ul. Rynek 6, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE Wrocław: 07.11.2019 - g. 14.30-17.45 (spotkanie I) 09.11.2019 - g. 9.00-14.00 (spotkanie II)
WYBIERZ TERMIN
2019-10
Wałbrzych
Reichel Małgorzata,Krupa Agnieszka
Logowanie / Rejestracja
2019-11-07
Wrocław
Krupa Agnieszka,Reichel Małgorzata
Logowanie / Rejestracja