TYTUŁ SZKOLENIA

Kształtowanie u uczniów postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej

OPIS SZKOLENIA Wiedza, umiejętności, postawy jako składowe kompetencji. Kompetencje kluczowe: co się mieści w kompetencjach? Kompetencje a umiejętności opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Kreatywność, nowatorstwo, innowacja. Jakich kompetencji potrzebuje rynek pracy? Rola szkoły i nauczycieli w kształtowaniu kompetencji.
OBSZAR TEMATYCZNY 5-Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wyk. technologii inf.-kom. w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
ADRESAT Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) 60.00 zł
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: DODN Filia w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2020
Jelenia Góra
Baeck-Kamińska Katarzyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: