TYTUŁ SZKOLENIA

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

OPIS SZKOLENIA Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizowania wsparcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Zasady budowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Dokumentowanie udzielanego wsparcia oraz ocena jego skuteczności. Podmioty wspierające przedszkola i szkoły w działaniach na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
OBSZAR TEMATYCZNY 1-Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
ADRESAT Nauczyciele, w tym rozpoczynający pracę zawodową
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) 50.00 zł
LOKALIZACJA
Legnica: DODN Filia w Legnicy, ul. Plac Zamkowy 1 - Zamek Piastowski, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl
Wałbrzych: DODN Filia w Wałbrzychu, ul. Rynek 6, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Legnica
Janiszak Emilia
Logowanie / Rejestracja
Wałbrzych
Franków Łukasz
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: