TYTUŁ SZKOLENIA

Program wychowawczo-profilaktyczny. Od diagnozy do ewaluacji

OPIS SZKOLENIA Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Diagnoza indywidualnych potrzeb ucznia i sposoby ich zasapakajania. Dokumentowanie udzielanego wspracia i ocena efektywności.
OBSZAR TEMATYCZNY 1-Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
ADRESAT Pedagodzy szkolni
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (w tym dla rozpoczynających pracę)
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) 50,00
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
Wałbrzych: DODN Filia w Wałbrzychu, ul. Rynek 6, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2020-01
Wrocław
Stempel Lech
Logowanie / Rejestracja
2019-10-24
Wałbrzych
Franków Łukasz
Logowanie / Rejestracja