TYTUŁ SZKOLENIA

Zmiany w przepisach prawa od 1 września 2019 r.

OPIS SZKOLENIA Zmiany w ustawie Prawo oświatowe. Zmiany w ustawie o systemie oświaty. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Zmiany prawa zawarte w aktch wykonawczych do ustaw, obowiązujące od 1 września 2019 r.
OBSZAR TEMATYCZNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
ADRESAT Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) 60.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42/44, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
Legnica: DODN Filia w Legnicy, ul. Plac Zamkowy 1 - Zamek Piastowski, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Norkowska Ewa
Logowanie / Rejestracja
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: