TYTUŁ SZKOLENIA

Zmiany w przepisach prawa od 1 września 2019 r.

OPIS SZKOLENIA Zmiany w ustawie Prawo oświatowe. Zmiany w ustawie o systemie oświaty. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Zmiany prawa zawarte w aktch wykonawczych do ustaw, obowiązujące od 1 września 2019 r.
OBSZAR TEMATYCZNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
ADRESAT Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) 60,00
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
Legnica: DODN Filia w Legnicy, ul. Plac Zamkowy 1 - Zamek Piastowski, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE Wrocław: 23.10.2019 - g. 9.00-14.30
WYBIERZ TERMIN
2019-10-23
Wrocław
Norkowska Ewa
Logowanie / Rejestracja
2019-10
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja