TYTUŁ SZKOLENIA

Formalno-prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, wynikające z aktualnych regulacji prawnych w oświacie (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki)

OPIS SZKOLENIA Nowa podstawa prawna o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podstawowe zadania nauczycieli, wynikające z udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Podstawowe procedury dotyczące uruchamiania działań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Prawidłowe dokumentowanie działań realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ochrona danych związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
OBSZAR TEMATYCZNY 1-Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
ADRESAT Rada pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) (Liczba os. x 8 zł x liczba godzin szkolenia) + koszty dojazdu (0.8358 zł za km x 2)
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl
Jelenia Góra: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce, tel. 508-690-953, dos.jgora@dodn.dolnyslask.pl
Wałbrzych: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
cały rok szkolny
Wrocław
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
cały rok szkolny
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
cały rok szkolny
Wałbrzych
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: