TYTUŁ SZKOLENIA

Organizowanie i ocenianie pracy zespołowej na lekcjach

OPIS SZKOLENIA Zalety uczenia się w zespole. Nauczyciel efektywnym organizatorem pracy zespołowej na lekcji. Stosowanie pracy zespołowej do realizcji podstawy programowej. Ocena nauczyciela i samoocena uczniów realizujących zadania zespołowe.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Nauczyciele II i III etapu kształcenia
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) 60,00
LOKALIZACJA
Wałbrzych: DODN Filia w Wałbrzychu, ul. Rynek 6, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2019-10
Wałbrzych
Nowosielska Grażyna
Logowanie / Rejestracja